Mogelijk half december alle restaurants weer open

  • Berichtcategorie:Nieuws
Je bekijkt nu Mogelijk half december alle restaurants weer open

Restaurants mogen halverwege december mogelijk weer open. 

De opening van restaurants zou wel gepaard gaan met strenge coronamaatregelen. De stap om eerst te starten met een experiment met 25 restaurant zou in deze situatie worden overgeslagen. ‘Als restaurants dezelfde strikte voorzorgsmaatregelen in acht nemen, kan het experiment worden overgeslagen en is een heropening van alle restaurants mogelijk’, aldus de bron van RTL. Dit is inmiddels een serieuze optie, zo meldt de nieuwssite.

KHN heeft kennis genomen van de berichtgeving met betrekking tot de mogelijke heropening van restaurants rond half december. ‘De inzet van KHN is er nog steeds op gericht dat zo snel mogelijk, bijv. medio december, alle horeca op een verantwoorde manier open kan met werkbare voorwaarden. Het volgende evaluatiemoment volgt waarschijnlijk op 8 december, in de tussentijd blijft KHN hierover dagelijks in gesprek met de ministeries’. laat de brancheorganisatie in een reactie weten.

Praktijkproeven

Over de praktijkproeven bracht het kabinet eerder naar buiten dat het gaat om een proef met 25 horecabedrijven. Dirk Beljaarts directeur van KHN liet weten dat in week 47 (week van 16 november) zou worden gestart met de proef.
De regels die gelden voor de test-horeca
-Een streng deurbeleid: er mag een maximum aantal bezoekers per vierkante meter binnen.
– Er moet goede ventilatie zijn.
– Per tafel mogen maximaal vier mensen zitten.
– Looproutes voor gasten en personeel.
– Gasten moeten mondkapjes op als ze zich verplaatsen
– Er komen in de zaken kuchschermen te staan.
– Duidelijke afspraken over sluitingstijden en de verkoop van alcohol

Volgens De Telegraaf gaat het om 15 december en wordt het plan ook omarmd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Onduidelijk is nog wel de vraag wanneer een eetgelegenheid louter een restaurant is en hoe dit gehandhaafd moet gaan worden. En met de oplopende besmettingen van de afgelopen dagen is überhaupt de vraag of het kabinet het plan nog altijd omarmen wilt. Overigens adviseerde het OMT al eerder om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om restaurants wel open te houden. Met genoeg maatregelen zoals 1,5 meter afstand en desinfectie.

Bron: Misset Horeca en Telegraaf