Het nieuwe schooljaar gaat van start

  • Berichtcategorie:Nieuws
Je bekijkt nu Het nieuwe schooljaar gaat van start

Na een bijzondere periode tussen maart en juli 2020 vanwege het Corona virus gaat op 31 augustus 2020 het schooljaar weer beginnen.

In het nieuwe schooljaar zullen we na enkele maanden terughoudendheid ook weer met Foodlab Limburg verder gaan.

Tijdens de Corona crisis heeft het onderwijs niet stilgezeten. Onderwijs werd op afstand gegeven en studenten werden toch klaargestoomd voor diverse praktijkexamens. Tijdens de diploma uitreikingen zag je dat het onderwijs creatieve manieren had gevonden om het welverdiende diploma uit te kunnen reiken.

Hebben we dan helemaal niets gedaan?

Zeker wel, op zowel het Vista College als bij Gilde Opleidingen is het onderwijsconcept aangepast. De praktijk op school nog realistischer maken, met kleinere groepen de praktijk verzorgen en de groepen dusdanig samenstellen dat er een mix is in leerjaren en niveau’s. Zo kunnen we de student de realiteit nog beter laten ervaren.

Beide scholen gaan van start met het werkplekleren. Werkplekleren wil zeggen het praktijk onderwijs van de school verplaatsen naar de bedrijven. Soms met een groep naar 1 bedrijf of elke student gaat naar een bedrijf. Daar krijgen ze dan extra begeleiding van een leermeester en is er begeleiding van een docent. De begeleiding door de docent kan ook op afstand plaatsvinden, daar hebben we de afgelopen maanden veel ervaring mee opgedaan. In de maanden voor Corona zijn er enkele opleidingen gestart met werkplekleren bij de partners. Studenten zijn erg tevreden om op deze wijze invulling te geven aan de praktijkles, niet meer op school maar in een echt bedrijf.

Veel FoodLab partners zijn benaderd of ze ondanks de crisis nog achter Foodlab staan en in het nieuwe jaar zich weer willen inzetten voor onze mooie branche. Samen opleiden, samen de passie delen en samen de schouders eronder. Gelukkig blijven veel partners ondanks Corona een betrokken en betrouwbare partner. Dank daarvoor.

We wensen iedereen veel succes in het nieuwe jaar, een jaar met uitdagingen, verrassingen en een andere aanpak.

John Kromhout
André Duijghuisen