Nieuws

FoodLab Limburg wordt vanaf september voelbaar en zichtbaar voor studenten

Na heel wat netwerken, lobbyen, overleggen en ontwikkelen bereiken we in september enkele belangrijke mijlpalen.

 1. Het werkplek-leren wordt bij de opleidingen horeca in Weert, Venlo en Heerlen toegepast. Dat betekent dat een deel van het onderwijs bij  partnerbedrijven op locatie wordt gegeven, door docenten én door vakmensen uit de bedrijven. Alle partnerbedrijven worden nog dit jaar getraind in optimale begeleiding om het werkplekleren volgens de FoodLab Code toe te passen.  Zo kunnen we de kwaliteit borgen die we met FoodLab Limburg nastreven.
 2. De opleiding gespecialiseerd kok Dutch Cuisine (niveau 4) gaat van start in Venlo met 12 studenten.
 3. In Valkenburg wordt gestart met een Maatwerktraject (BBL), zodat medewerkers van partnerbedrijven zich verder kunnen scholen en doorontwikkelen in hun vakmanschap. Voor Valkenburg als gemeente waar horeca sterk vertegenwoordigd is een belangrijke stap!

Natuurlijk hebben we ook nog heel wat stappen te zetten en gaan we leren, verbeteren en doorontwikkelen op basis van de ervaringen in de komende periode. De tijdlijn die je hieronder ziet, zullen we dan ook blijven bijwerken.

Klik hier voor een optimale weergave van de tijdlijn

Op een succesvolle start van alle onderwijsprogramma’s in september, proost!
Projectteam FoodLab Limburg

FoodLab Limburg concept start september in Valkenburg

Het FoodLab Limburg-concept wordt per september in Valkenburg gerealiseerd.
De BBL-opleidingen Kok en Gastheer worden door docenten van het VISTA college samen met medewerkers van verschillende hotels en restaurants op locatie gegeven. Het vormt een mooie aanvulling op de hospitality-stroming van het Stella Maris College in Broekhem-Noord. 

Diploma binnen 2 jaar

De nieuwe opleiding is in eerste instantie bedoeld voor mensen die al in de horeca werken, maar nog geen diploma hebben. Wethouder Claudia Bisschops: “Op deze manier krijgen zij alsnog de mogelijkheid om dat diploma binnen te halen, waardoor zij straks meer kans maken op de arbeidsmarkt” De opleiding duurt een half tot twee jaar; een reguliere horecaopleiding drie tot vier jaar.

Krapte

Diverse gerenommeerde hotels en restaurants in Valkenburg doen mee aan die opleiding. “Veel bedrijven zitten te springen om gekwalificeerd personeel”, constateert Bisschops. „Zij verwachten ook dat we op deze manier iets kunnen doen aan de krapte op die arbeidsmarkt.”

John Kromhout, projectleider Onderwijs voor FoodLab Limburg vanuit VISTA college: “We bieden jaarlijks zo’n dertig mensen de kans om aan de slag te gaan binnen het FoodLab Limburg concept. We zijn erg blij met de enthousiaste reactie van zowel de gemeente Valkenburg als de ondernemers in het gebied.”

 

bron: De Limburger

Werkgroep Keuken/Hospitality: praktijkleren krijgt meer en meer vorm

 

Op 1 april werd in de Werkgroep Keuken / Hospitality met diverse partnerbedrijven besproken welke concrete plannen zijn gemaakt om praktijkleren volgens het FoodLab Limburg concept in het onderwijs te introduceren.

Lintstage of blokstage?

De voorkeur van bedrijven gaat uit naar lintstages, vanwege de vaak langere tijd in het bedrijf en de snelle terugkoppeling met school.

Belangrijke uitgangspunten:

 • Zorg voor een goede match tussen de wensen van de stagiair en wat het bedrijf te bieden heeft.
 • Begin niet te heftig: zorg voor een opbouw qua complexiteit en werkdruk.
 • Laat de student eerst enkele weken een blokstage doorlopen om het bedrijf te leren kennen en een goede keuze te kunnen maken en stap dan over op een lintstage.
 • Als dat past bij de leervraag van de student, bied dan de kans om tijdens de stage ook bij andere bedrijven ervaring op te doen. Dat vergt flexibiliteit!
 • Regel het goed als een stagiaire van een doordeweekse dag naar het weekend wordt verplaatst. Het moet helder zijn of en wanneer er een uurvergoeding wordt betaald.
 • Personaliseer de stage met de opdrachten  van school, van het bedrijf en vrije opdrachten. Maak de opdrachten vanuit verschillende invalshoeken.

Stage of werkplekleren?

Het verschil tussen stage en werkplekleren blijft lastig. Bij werkplekleren vinden de lessen in het bedrijf plaats, dit is wat FoodLab Limburg graag wil.
De partnerbedrijven vinden wel dat de basistechnieken en basisvaardigheden op school geleerd moeten worden, niet bij de bedrijven.

Examinering

Examinering in het bedrijfsleven kan, mag en moet als de student dit aankan. School kan een alternatief zijn als een stageplek niet voldoet of als de student een specifieke hulpvraag heeft (bijvoorbeeld faalangst).
Bij examinering in het bedrijf geeft het leerbedrijf meer input aan het examen; de leermeester wordt zo meer eigenaar van het leerproces.
Als school moet je dit proces goed borgen, de school blijft verantwoordelijk. Dat kan ook betekenen dat niet bij alle bedrijven een examen kan plaatsvinden, bijvoorbeeld als het bedrijf er geen tijd voor maakt of qua exameneisen niet voldoet.

Overige besproken zaken

 • Gespecialiseerd kok: geef de opleiding vooral vorm met excursies en gastlessen.
 • De partnerbedrijven vinden dat een BBL-er beduidend meer vakkennis heeft dan een BOL-er en dus niet met elkaar moet vergelijken.
 • De wederzijdse verwachtingen moeten beter op elkaar afgestemd worden, als dit niet goed is afgestemd ontstaat er onbegrip en ergernis.
 • Belangrijk punt in de dialoog met het bedrijfsleven: salaris en de inzet van een student op boventalligheid.
 • Zowel Mathijs Jacobs als Rob Cox zijn bereid om vaker aan te sluiten, zeker als het gaat om het maken van de opdrachten.
 • De werkgroep keuken maakt een tijdsplanning wat er de komende maanden nog uitgewerkt wordt.
 • De werkgroep komt met een advies over een nieuw leermiddel van de SVH. Het moet passen binnen het beleid van de scholen rondom schoolkosten.

Wil je meer weten over de stand van zaken rond de FoodLab Limburg methodiek of de werkgroep Keuken / Hospitality? Neem contact op met André Duijghuisen (Noord/Midden) of John Kromhout (Zuid).

Kansrijk food toerisme in Limburg

Begin 2019 heeft Provincie Limburg onderzoek laten doen naar de associaties die Nederlanders hebben bij eten en drinken in Limburg, het culinaire imago van de provincie en het marktaandeel van culinaire activiteiten tijdens vakanties en dagjes uit. De resultaten bieden volop kansen voor het verder culinair profileren van onze provincie.

Activiteiten rond streekproducten populair

Culinaire activiteiten die samenhangen met streekproducten worden het meest ondernomen. Limburg scoort bij vrijwel alle activiteiten bovengemiddeld. Vooral het bezoek aan brouwerijen is populair (circa 30%).

Limburg meest culinaire provincie

Nederlanders associëren Limburg vooral met vlaai, bier, asperges en zuurvlees. Slechts 20% van de onderzochte personen heeft geen food associatie met Limburg (wat lager is dan gemiddeld).
Van alle onderzochte provincies heeft Limburg het beste culinaire imago. De hoogste imagoscores krijgt Limburg op de aspecten ‘eten en drinken is een sterk punt van deze provincie’ en ‘inwoners van deze provincie weten te genieten van het goede leven’. Zo’n 70% van de respondenten is het met deze stellingen (helemaal) eens.

Bekijk hier het complete onderzoeksrapport

Meer uit culinair Limburg halen

De uitkomsten van dit onderzoek versterken onze overtuiging dat Limburg als een culinair aantrekkelijke regio bekendstaat en dat we dit toeristisch verder kunnen uitdragen. FoodLab Limburg wil hieraan graag een bijdrage leveren. Tijdens de Trots op Limburg themabijeenkomsten op 7 en 8 mei gaan we hier verder over doorpraten.

 

FoodLab Code Goed Begeleiden: een omgeving met volop uitdaging en leerkansen creëren

Op 12 en 13 maart kwamen we met docenten, studenten en bedrijven samen om de basis voor een FoodLab Code Goed Begeleiden te leggen. Aan iedereen die er was: bedankt voor je bijdrage !

Mooi was dat we een duidelijke rode draad zagen gedurende de 2 dagen:

 • Begeleiden van een werknemer, van een stagiair of van een student die komt werkplek-leren: dat zijn verschillende dingen. De FoodLab code gaat over het laatste, het werkplek-leren.
 • Er worden al diverse eisen gesteld aan de begeleiding als je een erkend leerbedrijf wilt worden. De code van FoodLab vraagt meer, omdat werkplek-leren een ander soort begeleiding vereist. Begeleiding plus zeg maar.
 • We willen met z’n allen de glimlach weer terug, daar begint gastvrijheid!
 • Er moet een duidelijke structuur komen in het opleiden en die structuur moet goed gecommuniceerd worden met bedrijven, zodat de begeleiding daarop kan worden afgestemd.
 • De structuur begint bij: wat kan de student al, wat wil de student leren en bij welk bedrijf kan dat? Dat kan betekenen dat de student naar meerdere bedrijven gaat om zijn leerdoelen te behalen.
 • Het werkplek-leren valt of staat bij voldoende uitdaging, voldoende tijd en ruimte voor feedback en begeleiding en voldoende leer-kansen.
 • De bedrijven en scholen moeten laten zien dat ze een ideale omgeving realiseren om te leren en te ontwikkelen.
 • De code is voor zowel docent, student als bedrijf. FoodLab slaat de bruggen en maakt de verbindingen om dit te realiseren.
 • Andere steekwoorden die aan bod kwamen; focus, toewijding, betrokkenheid, zelfstandigheid, zelfreflectie, veiligheid, samenwerken, samen leren.

De basis is gelegd, maar we zijn er nog niet! Bedenk je: het duurt 100 dagen om van een bloeiende druivenrank te komen tot een rijpe druif en het duurt 4 jaar voordat je wijn kunt maken. Elk jaar moet de plant verzorgd worden, snoeien en in het voorjaar de ranken voorzichtig buigen in de juiste richting voor een optimaal resultaat.

We gaan op basis van deze uitkomsten de code verder uitwerken, wordt vervolgd!

 

Update

Mis niets, en meld je aan voor de FoodLab Update!

Sluit Menu