Subsidie van OCW voor FoodLab Limburg toegezegd!

  • Berichtcategorie:Nieuws
Je bekijkt nu Subsidie van OCW voor FoodLab Limburg toegezegd!

Goed nieuws:
We hebben bericht gekregen dat onze subsidie-aanvraag bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is gehonoreerd!
Dat betekent dat we bijna 7 ton aan middelen krijgen om leren en werken in de praktijk van de food- en hospitalitysector mogelijk te maken.
Er is een grote vraag naar voldoende en goed opgeleid personeel in de horeca- en leisuresector, waar de opleidingen nu niet aan kunnen voldoen. Met innovatie van het onderwijs kunnen we meer beroepsgerichte opleidingen aanbieden, waar zowel studenten als bedrijven de vruchten van gaan plukken.

Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is te spreken over de bijzondere manier van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven: “Om studenten nog beter voor te bereiden op hun toekomst, is het nodig dat opleidingen up-to-date zijn. Het is daarom mooi om te zien dat mbo-scholen en bedrijven samen investeren om de aansluiting tussen beide nog verder te verbeteren.”

Nog even kort: de FoodLab Limburg aanpak
FoodLab Limburg heeft als doel om studenten van de food- en hospitalityopleidingen een deel van hun opleiding bij de Limburgse horeca- en leisurebedrijven te laten volgen. Studenten worden op de werkvloer door docenten en leermeesters uit de bedrijven begeleid.
Gestreefd wordt naar 8 leercommunities, verspreid over de hele provincie, waar studenten delen van hun opleiding kunnen volgen. De bedrijven in de leercommunities hebben veel contact met elkaar, waardoor onderlinge uitwisseling van kennis en van studenten gemakkelijker wordt. Door deze manier van leren, waarbij praktijk en theorie geïntegreerd zijn, worden studenten goed voorbereid op hun beroep.

Toekomstvast
In mei van afgelopen jaar zegden ondernemers al ruim € 900.000 toe in de vorm van faciliteiten en tijd van medewerkers om nieuwe vormen van onderwijs te kunnen bieden. Het onderwijs en de Provincie Limburg investeerden samen eenzelfde bedrag met als doel meer inspirerend, praktijkgericht en gepersonaliseerd onderwijs mogelijk te maken. Gedeputeerde Eric Geurts (Toerisme) is blij met de bijdrage van OCW: “Dankzij deze bijdrage zetten we weer een stap richting een toekomstvaste food- en leisuresector!”

En hoe nu verder?
Iedere partner krijgt straks een rol in FoodLab Limburg. Als opleidingsbedrijf voor studenten, als werkgroeplid voor het ontwikkelen van nieuwe en reguliere opleidingen of voor cursussen voor de professionals in de sector, als werkgroeplid voor het ontwikkelen van de communities, als aanbieder van gastcolleges of werkbezoeken of als professional met bijzondere expertise binnen het platform.

Nog geen partner, maar wilt u ook graag betrokken zijn bij FoodLab Limburg? Neem contact op!