Werkgroep Keuken/Hospitality: praktijkleren krijgt meer en meer vorm

Werkgroep Keuken/Hospitality: praktijkleren krijgt meer en meer vorm

Op 1 april werd in de Werkgroep Keuken / Hospitality met diverse partnerbedrijven besproken welke concrete plannen zijn gemaakt om praktijkleren volgens het FoodLab Limburg concept in het onderwijs te introduceren.

Lintstage of blokstage?

De voorkeur van bedrijven gaat uit naar lintstages, vanwege de vaak langere tijd in het bedrijf en de snelle terugkoppeling met school.

Belangrijke uitgangspunten:

 • Zorg voor een goede match tussen de wensen van de stagiair en wat het bedrijf te bieden heeft.
 • Begin niet te heftig: zorg voor een opbouw qua complexiteit en werkdruk.
 • Laat de student eerst enkele weken een blokstage doorlopen om het bedrijf te leren kennen en een goede keuze te kunnen maken en stap dan over op een lintstage.
 • Als dat past bij de leervraag van de student, bied dan de kans om tijdens de stage ook bij andere bedrijven ervaring op te doen. Dat vergt flexibiliteit!
 • Regel het goed als een stagiaire van een doordeweekse dag naar het weekend wordt verplaatst. Het moet helder zijn of en wanneer er een uurvergoeding wordt betaald.
 • Personaliseer de stage met de opdrachten  van school, van het bedrijf en vrije opdrachten. Maak de opdrachten vanuit verschillende invalshoeken.

Stage of werkplekleren?

Het verschil tussen stage en werkplekleren blijft lastig. Bij werkplekleren vinden de lessen in het bedrijf plaats, dit is wat FoodLab Limburg graag wil.
De partnerbedrijven vinden wel dat de basistechnieken en basisvaardigheden op school geleerd moeten worden, niet bij de bedrijven.

Examinering

Examinering in het bedrijfsleven kan, mag en moet als de student dit aankan. School kan een alternatief zijn als een stageplek niet voldoet of als de student een specifieke hulpvraag heeft (bijvoorbeeld faalangst).
Bij examinering in het bedrijf geeft het leerbedrijf meer input aan het examen; de leermeester wordt zo meer eigenaar van het leerproces.
Als school moet je dit proces goed borgen, de school blijft verantwoordelijk. Dat kan ook betekenen dat niet bij alle bedrijven een examen kan plaatsvinden, bijvoorbeeld als het bedrijf er geen tijd voor maakt of qua exameneisen niet voldoet.

Overige besproken zaken

 • Gespecialiseerd kok: geef de opleiding vooral vorm met excursies en gastlessen.
 • De partnerbedrijven vinden dat een BBL-er beduidend meer vakkennis heeft dan een BOL-er en dus niet met elkaar moet vergelijken.
 • De wederzijdse verwachtingen moeten beter op elkaar afgestemd worden, als dit niet goed is afgestemd ontstaat er onbegrip en ergernis.
 • Belangrijk punt in de dialoog met het bedrijfsleven: salaris en de inzet van een student op boventalligheid.
 • Zowel Mathijs Jacobs als Rob Cox zijn bereid om vaker aan te sluiten, zeker als het gaat om het maken van de opdrachten.
 • De werkgroep keuken maakt een tijdsplanning wat er de komende maanden nog uitgewerkt wordt.
 • De werkgroep komt met een advies over een nieuw leermiddel van de SVH. Het moet passen binnen het beleid van de scholen rondom schoolkosten.

Wil je meer weten over de stand van zaken rond de FoodLab Limburg methodiek of de werkgroep Keuken / Hospitality? Neem contact op met André Duijghuisen (Noord/Midden) of John Kromhout (Zuid).

Sluit Menu